Ορθή επανάληψη των Αποσπασμάτων Πρακτικών Αποφάσεων 7/2017 και 8/2017 της 1ης (τακτικής) συνεδρίασης, της 13ης Φεβρουαρίου 2017, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Ψ4Β87ΛΗ-Ξ3Ι- ΑΠΟΦΑΣΗ 7-2017

6ΡΕΓ7ΛΗ-ΚΣΨ(1)-ΑΠΟΦΑΣΗ 8-2017