Ορθή Επανάληψη του Πρακτικού 50 της συνεδρίασης της 19ης Δεκεμβρίου 2016 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ορθή Επανάληψη του Πρακτικού 50

Σχολιάστε