Ορθή Επανάληψη του αποσπάσματος Πρακτικού απόφασης 57/2017 της 3ης συνεδρίασης (Τακτικής) της 10ης Απριλίου 2017 του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ω9ΙΘ7ΛΗ-060(1) ΑΠΟΦΑΣΗ 57-2017 -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ