Ορθή επανάληψη Πρακτικού 8/20-2-2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σχολιάστε