Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 30ης Ιανουαρίου 2017, Αριθμός Πρακτικού 5, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ,ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5

Σχολιάστε