Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την αρ.πρωτ.160678/3778/19.7.2017 ΣΟΧ2/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε.ΕΥΒΟΙΑΣ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε