Φάκελος Μελέτης Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μετά της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) καθώς και επικαιροποιημένο Σχέδιο Διαχείρισης εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) από την «ΕΛΜΙΝ ΑΕ» για την ανανέωση της με αρ. πρωτ. ΔΠΣ οικ. 44846/1231/30-7-13) Υ.Α. ΕΠΟ

ΦΑΚΕΛ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΟΑ ΚΑΙ ΣΔΑ – ΕΛΜΙΝ Α.Ε. – Δ ΔΕΛΦΩΝ- ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε