Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της εταιρείας RURAL CONNECT K.A. «242 2905 ΔΙΡΦΥ ΕΥΒΟΙΑΣ»

ΜΠΕ -RURAL CONNECT K.A. «242 2905 ΔΙΡΦΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

Σχολιάστε