Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) «ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ», ισχύος 0,2 MW, το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί στη Δ.Ε. Προυσού, του Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας

ΜΠΕ- ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ_ΔΗΜ

Σχολιάστε