Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της εταιρείας RURAL CONNECT K.A. «2422310 MΑΡΑΘΟΣ» στη θέση ΄΄ ΚΟΥΚΟΤΟΣ ΄΄ πλησίον του οικισμού Μάραθος του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας

ΜΠΕ-RURΑL-CONNECT-K.A.-2422310-ΜΑΡΑΘΟΣ-ΑΓΡΑΦΑ

Σχολιάστε