Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λατομείου μαρμάρων του ΧΡΗΣΤΟΥ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ στη θέση «ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ », ΤΚ Θίσβης ΔΕ Θίσβης, Δήμου Θηβαίων, Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΜΠΕ-ΛΑΤΟΜΕΙΟ-Χ.-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε