Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)για την μετεγκατάσταση, επέκταση ( κατά 30 στρέμματα), αύξηση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμό πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, 10 στρεμμάτων, σε θέση νοτιότερα της υφισταμένης ΄΄Λιμανάκι ΄΄ του Δήμου Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας, της εταιρείας ΄΄ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΠΕ ΄΄,

ΜΠΕ – ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΠΕ

Σχολιάστε