Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την αδειοδότηση των κόμβων Παρορίου, Αγ. Βλασίου και Ρωμαίϊκου στο Δήμο Λεβαδέων του Ν. Βοιωτίας

ΜΠΕ KOMBOI ΠΑΡΟΡΙΟΥ-ΑΓ

Σχολιάστε