Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Μονάδα Αποθήκευσης και Μεταφόρτωσης Επικινδύνων Αποβλήτων ( Εργασία R12, R13 ,D13, D15 ) ΄΄ της εταιρείας ΄΄ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε .΄΄ στη θέση «ΛΥΣΙΑ » του Δ.Δ. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας, Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86

ΜΠΕ-ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-ΝΕΟΝΑΚΗΣ-ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε