Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της εταιρείας ΄΄ WIND΄΄ , K.A «ΑΓΟΡΓΙΑΝΗ 12006170 » που είναι εγκατεστημένος στη θέση Πρ. Ηλίας, Τ.Κ. Επταλόφου του Δήμου Δελφών

ΜΠΕ-WIND 12006170 ΑΓΟΡΓΙΑΝΗ ΄΄ ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε