Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της εταιρείας RURAL CONNECT K.A. «2422911 ΑΧΙΛΛΙ» στη θέση «ΠΑΝΑΓΙΑ» του οικισμού Αχιλλίου του Δήμου Σκύρου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΜΠΕ-RURΑL-CONNECT-K.A.-ΣΚΥΡΟΣ-ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε