Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Έργα ύδρευσης Δ.Ε. Γαλαξιδίου (Αγ. Πάντες, Βουνιχώρα, Πεντεόρια), Δ.Ε. Γραβιάς ( Γραβιά, Βάργιανη, Μαριολάτα), Δ.Ε. Δελφών ( Χρισσού), Δ.Ε. Δεσφίνας, Δ.Ε. Ιτέας και Δ.Ε. Καλλιέων ΄΄ σ το Δήμο Δελφών Ν. Φωκίδας.

ΜΠΕ – εργα ύδρευσης ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ -Δ. ΔΕΛΦΩΝ – ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε