Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,4 MW της εταιρείας «CWE CONTINENTAL WIND ENERGY IKE» στη θέση «Τρία Αλώνια» του Δήμου Δωρίδας Ν. Φωκίδας

ΜΠΕ-CWE CONTINENTAL WIND ENERGY IKE – Δ ΔΩΡΙΔΑΣ- ΦΩΚΙΔΑ

Σχολιάστε