Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) μονάδας παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων & αγροτικών υπολειμμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 999 KW , της εταιρείας «ΔΙΡΦΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση ‘’ΣΤΕΡΝΑ’’ Δ. Διρφύων – Μεσσαπίων, Π.Ε. Ευβοίας,

ΜΠΕ – ΔΙΡΦΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ- Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ -ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ_ ΕΥΒΟΙΑ

Σχολιάστε