Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ΄΄ Αποχέτευση οικισμού Διστόμου προσαγωγής ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ( Ε.Ε.Λ.) οικισμών Διστόμου – Στειρίου στο Ν. Βοιωτίας, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΜΠΕ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΣΤΕΙΡΙΟΥ-ΒΟΙΩΤΙΑ

Σχολιάστε