Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε με Κ.Α. « 3006075 ΛΙΔΩΡΙΚΙ » του Δήμου Δωρίδας

ΜΠΕ-DIGEA-3006075-ΦΩΚΙΔΑ_2_