Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου κέντρου εκπομπής ψηφιακών μεταδόσεων της DIGEA ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε με Κ.Α. « 3006068ΠΟΤΑΜΙΑ » του Δήμου Καρπενησίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΜΠΕ-DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ-ΠΑΡΟΧΟΣ-3006068-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Σχολιάστε