Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: Αναβάθμιση και Λειτουργία του υφιστάμενου Κέντρου Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής στη θέση « ΣΤΥΡΑ » του Δήμου Καρύστου , Π.Ε. Ευβοίας, της DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.

ΜΠΕ- ΣΤΥΡΑ » του Δήμου Καρύστου

Σχολιάστε