Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την κατασκευή έργων υποδομής και λειτουργία του αστικού και παραθεριστικού οικοδομικού συνεταιρισμού «Ο ΤΕΚΤΩΝ»Σ.Π.Ε. στη θέση Άγιος Στέφανος – Λιμνιώνας της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Μαλεσίνας του Δήμου Λοκρών , σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1650/86.

ΜΠΕ-ΟΙΚΟΔΟΜ.-΄΄-Ο-ΤΕΚΤΩΝ

Σχολιάστε