Μήνυμα της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας για την Παγκόσμια Ημέρα του Συνδρόμου Down

ΜΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN 20-3-2017

Σχολιάστε