Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Με θέμα: Αλιευτική διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Μαλιακού κόλπου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Σχολιάστε