Ημερομηνία διεξαγωγής 1ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2017 – Δευτέρα 30-1-2017 Ορχομενός Βοιωτίας

Σας ενημερώνουμε ότι, η 1η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2017,

θα διεξαχθεί την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Παρακαλούμε για την αποστολή των εισηγήσεων σας

μέχρι την Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017

και ώρα 12:00 μ.μ.

Για τη Γραμματεία

Μαρούλα Ξηρού

ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού