Ετήσια Απογραφή ζωικού κεφαλαίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΜΗΤΡΩΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ