ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Σ.Ε ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Π.Σ.Ε

Σχολιάστε