Δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Ιανουάριο 2017

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫ-ΣΜΟΥ Π.Σ.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017

Σχολιάστε