Δημοσίευση στοιχείων της εκτέλεσης του προυπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τον μήνα Ιούλιο οικονομικού έτους 2017

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017