Αριθμός Πρακτικού 48, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Δεκεμβρίου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 48,  Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 28ης Δεκεμβρίου 2017