Αριθμός Πρακτικού 40-Ορθή Επανάληψη ως προς τον αριθμό απόφασης του 36ου θέματος-της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 36ου ΘΕΜΑΤΟΣ)

Σχολιάστε