Αριθμός Πρακτικού 38, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 16ης Οκτωβρίου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 38

Σχολιάστε