Αριθμός Πρακτικού 37, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Οκτωβρίου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 37, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 9ης Οκτωβρίου 2017