Αριθμός Πρακτικού 33,Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 33 ΤΗΣ 11ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Σχολιάστε