Αριθμός Πρακτικού 31, Πρακτικά Συνεδρίασης και Αποφάσεις της 28ης Αυγούστου 2017, της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 28ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017