Αριθμός Πρακτικού 28, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 31ης Ιουλίου 2017,της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 28 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 

Σχολιάστε