Αριθμός Πρακτικού 27, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 24ης Ιουλίου 2017,της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Αριθμός Πρακτικού 27 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Σχολιάστε