Αριθμός Πρακτικού 26, Πρακτικά συνεδρίασης και αποφάσεις της 17ης Ιουλίου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 26,ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 17ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Σχολιάστε