Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π. .) Αιολικού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ονομαστικής ισχύος 4,5 MW της εταιρείας με δ.τ. ”ENVITEC A.E..” στη θέση ‘’Πύργος” της .Ε. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, ΠΣΕ και έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενης περιοχής με κωδικό GR2420012 – ΌΡΟΣ ΌΧΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ (SPA).

Ψ6ΥΖ7ΛΗ-Υ93 – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ENVITEC

Σχολιάστε