Αποσπάσματα της 15ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας(2ο)

Αποσπάσματα απο 205 έως 210

Αποσπάσματα απο 210 έως 215