ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΝ 25η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017(Από 166 έως 180)

60ΥΔ7ΛΗ-Ψ37 – ΑΠΟΦΑΣΗ 166-2017

6ΥΥ17ΛΗ-ΝΙΥ – ΑΠΟΦΑΣΗ 167-2017

6ΘΑΚ7ΛΗ-Γ6Υ-ΑΠΟΦΑΣΗ 168-2017

ΩΕΣΦ7ΛΗ-9Ο2- ΑΠΟΦΑΣΗ 169-2017

ΩΨΣ07ΛΗ-ΖΘΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ 170-2017

ΩΤΖΕ7ΛΗ-ΤΓΠ- ΑΠΟΦΑΣΗ 171-2017

7ΝΩΑ7ΛΗ-ΘΩΓ – ΑΠΟΦΑΣΗ 172-2017

7ΞΕΞ7ΛΗ-15Η- ΑΠΟΦΑΣΗ 173-2017

Ω35Ξ7ΛΗ-ΞΗΚ – ΑΠΟΦΑΣΗ 174-2017

7ΛΖ37ΛΗ-ΝΡΡ- ΑΠΟΦΑΣΗ 175-2017

ΩΑΗΨ7ΛΗ-0ΥΒ- ΑΠΟΦΑΣΗ 176-2017

67ΛΙ7ΛΗ-ΡΨ0- ΑΠΟΦΑΣΗ 177-2017

ΩΩΑΩ7ΛΗ-ΑΑΒ – ΑΠΟΦΑΣΗ 178-2017

ΩΕ987ΛΗ-ΛΑ6- ΑΠΟΦΑΣΗ 179-2017

Ω9Φ87ΛΗ-Ω59 – ΑΠΟΦΑΣΗ 180-2017