Ανακοίνωση: Eκτέλεση εργασιών Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εντός της πόλης της Λαμίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων- Δόμησης- Δικτύων και Ενέργειας ανακοινώνεται ότι, μετά από σχετική αίτηση παρόχου δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εντός της πόλης της Λαμίας, περιοχή Γαλανέικα και στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μεγάλης Βρύσης, Εργατικές Κατοικίες Ν. Μαγνησίας και Αγίας Παρασκευής καθώς επίσης και σε τομές και φρεάτια κατά μήκος των σωληνώσεων.

 Η δημοσίευση γίνεται σύμφωνα  με το άρθρο 8, της αριθ. 725/23/5-01-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5Β/05-01-2012).”

Πατήστε εδώ για να δείτε το συνημμένο σχέδιο

Σχολιάστε