Αλλαγή επωνυμίας (από “Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε” σε “ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.”) άδειας λειτουργίας τριών (3) υπογείων αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων, στη περιοχή της Τοπ. Κοινότητας Προσηλίου του Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας

Αλλαγή επωνυμίας (από “Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε” σε “ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.”) άδειας λειτουργίας τριών (3) υπογείων αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων, στη περιοχή της Τοπ. Κοινότητας Προσηλίου του Δήμου Δελφών Π.Ε. Φωκίδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε